51 درصد سدها کمتر از 40 درصد آب دارند


شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: مخازن 51 درصد سدهای کشور کمتر از 40 درصد آب دارد.

تنها ظرفیت هشت درصد سدهای کشور بین 90 تا 100 درصد پر است، اما 41 درصد سدهای کشور بین 40 تا 90 درصد و بقیه کمتر از 40 درصد آب دارند.
از ابتدای سال آبی تا پنجم آبان ماه جاری، حجم آب مخازن 87 سد کشور از جمله سدهای لار، زاینده رود، درودزن، ‌ساوه، ‌15 خرداد، استقلال و دوستی کمتر از 40 درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، حجم مخازن 13 سد کشور از جمله سدهای دز، ‌مهاباد، گیلانغرب، اکباتان و کردکندی بین 40 تا 50 درصد آب دارند. حجم مخازن 28 سد کشور از جمله سدهای تهم، شهید رجایی، ‌کوثر،‌ کرخه و طالقان بین 50 تا 70 درصد پر است.
حجم آب موجود در مخازن 27 سد کشور از جمله سدهای کرج،‌ لتیان، قشلاق، سلیمان شاه و البرز بین 70 تا 90 درصد برآورد شده است.
فقط 14 سد کشور از جمله سدهای گیلارلو، میجران، دویرج، ایلام و کاران بین 90 تا 100 درصد آب دارد.