بحران آب، واقعیت سخت و سهمگین رویاروی ماست. موضوع آب، مساله نخست در بسیاری از مناطق کشور و از جمله یزد است که اگر با جدیت و فوریت بدان رسیدگی نشود ابعادی فراتر از حد انتظار و تصور یافته و حتی ظرفیت تبدیل شدن به بحرانی امنیتی و تمام عیار را نیز دارا می باشد. خشك شدن رودخانه‌هاي فصلي، قنوات و چاه­هاي كشاورزي، شور شدن بسياري از منابع آب، فرسايش شديد منابع خاكي در اثر خشكي و تبعات منفي آن نظير از بين رفتن بافت‌هاي زنده گياهي، گسترش كوير، طوفان‌هاي سهمناك شن و انقراض نسل حيوانات ساكن در اكوسيستم‌هاي طبيعي، خالي از سكنه شدن روستاها و افزايش مهاجرت به شهرها و تبعات منفي اجتماعی، و حتی امنیتی مترتب بر آن، از جمله مظاهر آشكار بحران آب است كه تقريباً به طور روزمره با آنها مواجه هستيم.

تلاش برای ترسیم دقیق ابعاد این معضل و یافتن راه­کارهایی برای کاستن از عمق و ابعاد خطرآفرین این پدیده، یک  وظیفه­ همگانی است و بر همین اساس پارک علم و فناوری یزد بر اساس رسالت­های ذاتی خود در مسیر تلاش برای توسعه دانش بنیان منطقه­ از طریق کمک به شکل­گیری و ارتقای توان تخصصی موسسات فناور، نسبت به ایجاد "مرکز توسعه فناوری آب" اقدام نموده است.