اهداف و راهبردهای کلان:

مرکز توسعه فناوری آب یزد، سعی خواهد داشت هدف اساسی کاستن از حجم برداشت آب از منابع زیرزمینی را با از طریق پیگیری راهبردهای سه گانه ذیل اجرایی سازد:

1)      بهبود مستمر بهره ­وری در نظامات تولید، انتقال و مصرف آب در بخش­های کشاورزی، صنعت و شرب

2)      تولید دانش بومی و استفاده از فناوری­های نوین در فرآیند تأمین، انتقال و مصرف آب

3)      تحلیل­گری، ترویج، تولید محتوی و فرهنگ سازی  

 

 

راهبردهای اجرایی:

1)  نگاه جامع به مسأله آب و ملاحظه تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فنی و فرهنگی موضوع

2) بسترسازی به منظور همگرایی و هم ­افزایی تمامی ذینفعان دولتی و خصوصی در جهت استفاده از تمامی ظرفیت­ها و استعدادهای انسانی، اداری و اعتباری ممکن و جلوگیری از موازی­ کاری، هدررفت و یا معطل ماندن منابع

3) کمک به شکل­ گیری و توسعه مؤسسات فناوری و نهادهای مردمی همراستا با رویکرد ترویج و توانمند­سازی

4) پروژه محور بودن، نتیجه­ گرایی و پایش مداوم اثربخشی طرح­ها (توضیح آنکه کلیه فعالیت­های مرکز توسعه فناوری آب به صورت طرح­هایی که توسط بخش خصوصی اجرایی خواهد شد تعریف می­شود و این مرکز رأسا مجری هیچ طرح فناوری، مطالعاتی و یا فرهنگ سازی نخواهد بود)

5) کارکرد منظومه­ای به منظور شکل دادن به شبکه­ای توانمند متشکل از تمامی افراد حقیقی و عناصر حقوقی دخیل در مسأله آب نظیر دانشگاه­ها، آزمایشگاه­ها، موسسات دانش بنیان، دستگاه­های مجری و متولی، رسانه­ها، نهادهای مردمی و ...   

6) تلاش جدی و مستمر به منظور اجتماعی سازی مسأله آب و آگاه­ سازی عمومی از طریق به کارگیری انواع شیوه­های مؤثر اطلاع­رسانی و فرهنگ­سازی

7) تاکید بر بکارگیری دستاوردهای جدید فناوری و دانش نوین در مسیر بهره­وری مصرف و مدیریت بهینه منابع

8) ارتباط مستمر و استفاده مداوم از توان تخصصی و اجرایی دستگا­های ملی و بین المللی مسؤول یا متخصص در امر آب