با ملاحظه ابعاد عمیق اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی معضل عمده و اساسی کمبود آب در کشور که بر اثر خشکسالی­های متعدد و برداشت بی ­رویه از منابع زیرزمینی بوجود آمده است و نیز  سابقه دیرین یزد، در توسعه پایدار و همسو با کم آبی و محدودیت های طبیعی، "مرکز توسعه فناوری آب" (وابسته به پارک علم و فناوری یزد) به عنوان ساختاری نخبه ­گرا و تخصص محور و کانون تولید فکر، محتوی و سیاست، سعی دارد به توفیق الهی و با تلاش برای گرد­هم آوردن تمامی ظرفیت­ها و استعدادهای انسانی، اداری و اعتباری موجود در بخش­های خصوصی، دولتی، نخبگان و نهادهای مدنی و به مدد کاربست علم در عمل، به الگویی کارآمد، مؤثر و موفق در کمک به مواجهه مدبرانه با مسأله کم آبی در سطح ملی تبدیل گردیده و اعتبار (Brand) تاریخی یزد در استفاده بهینه از منابع محدود آبی را احیا نماید.