13 استان کشور همچنان در انتظار بارندگي/ 4 ميلي‌متر متوسط بارندگي کل کشور

گزارش بارش‌های کشور براي هفته منتهي به چهارم آبان ماه؛

وضعیت بارندگی در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد استان اردبیل با 15.9 میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارندگی را نسبت سایر استان‌ها در هفته گذشته داشته است، این در حالی است 13 استان کشور همچنان بدون بارندگی هستند.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، میزان بارش‌ها در 6 حوضه آبریز اصلی کشور از ابتدای مهرماه تا چهارم آبان ماه به طور متوسط 4 میلی‌متر بوده که در مقایسه با سال گذشته 69 درصد کاهش داشته است، این در حالی است که میزان بارش‌ها در مقایسه با متوسط 48 سال گذشته با کاهش 56 درصدی روبرو بوده است.
بیشترین میزان بارش‌ها در میان حوضه‌های آبریز مربوط به حوضه دریای خزر بوده که 37 میلی‌متر بارندگی را تجربه کرده است، این در حالی است که در همین حوضه آبریز نیز در مقایسه با سال آبی گذشته 39 درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، در حالی که 34 روز از سال آبی 96-95 گذشته است، اما همچنان سه حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، حوضه مرزی شرق و قره قوم هیچگونه بارشی را تجربه نکرده‌اند.
در حوضه‌های آبریز 30 گانه نیز حوضه «کل و مهران» با 9 درصد افزایش نسبت به سال گذشته بیشترین میزان افزایش را داشته، در حالی حوضه «رودخانه بلوچ» با 21 درصد کاهش نسبت به سال گذشته همچنان با کمترین میزان بارندگی مواجه است.
همچنین وضعیت بارندگی در میان استان‌های کشور نشان می‌دهد استان اردبیل با 15.9 میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارندگی را نسبت سایر استان‌ها در هفته گذشته داشته است، این در حالی است 13 استان کشور همچنان بدون بارندگی هستند.