خشکسالی، یک فرصت برای مدیریت و برنامه ریزی بهتر منابع آب

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب منطقه ای فارس :

 مهندس محمد مهدی شریفی در جمع بخشداران، دهیاران و ذیحسابان شهرستان شیراز گفت: برای برون رفت از بحران خودخواسته موجود که از یک طرف حاصل مدیریت نامطلوب منابع آب و از سوی دیگر بهره برداری بی رویه توسط کشاورزان از سفره های آب زیرزمینی هست، تنها راه باقیمانده  افزایش تغذیه و کاهش تخلیه از آبخوانهای آب زیرزمینی است.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب منطقه ای فارس تصریح کرد: در حوزه مدیریت منابع آب، مدیریت از بالا به پایین و مدیریت تحکمی، همچون آزموده را آزمودن است و خطاست. بنابراین مدیریت مشارکتی، تعامل مناسب و همکاری مجموعه دولت و دهیاران با بهره برداران و کشاورزان عزیز بهترین راهکار است.

شریفی با اشاره به اینکه همه شما دهیاران یا کشاورزید یا با کشاورزان سر و کار دارید اضافه کرد: شما دهیاران عزیز خاکریز اول حفاظت از منابع آب ناچیز باقیمانده در آبخوانهای آب زیرزمینی هستید. هرچند وضعیت موجود و بحرانی آب تهدیدی در این حوزه است، اما از زاویه دیگر باید این مقطع زمانی را به عنوان فرصت قلمداد کرد و از طریق مدیریت مشارکتی به دستاوردهای قابل توجهی رسید؛ زیرا چنانچه خشکسالی رخ نمی داد مجموعه دولت شاید همچون گذشته در حال صدور پروانه بود و بهره برداران و کشاورزان همچنان به همان روش های سنتی در حال مصرف بی رویه آب بودند.

وی با اعلام اینکه میزان مصرف سالانه آب در استان 9 میلیارد متر مکعب است که 80 درصد آن از آبخوانهای زیرزمینی برداشت می گردد افزود: پس از خشکسالی که عامل اصلی وضعیت کنونی است برداشت های بی رویه و حفاری های غیر مجاز باعث ایجاد مشکلاتی مثل لوله زایی و فرونشست زمین در تعدادی از دشتها شده و خشکیدن دریاچه های پریشان کازرون، بختگان نی ریز و کافتر اقلید را به همراه داشته که به جاده هایی برای تردد خودرو تبدیل شده اند.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب ضمن مقایسه نمودار میزان برداشت آب از سفره ها با تعداد چاههای حفر شده استان در ده سال اخیر خاطر نشان کرد: علیرغم افزایش تعداد چاهها از سال 84، میزان برداشت ثابت مانده و چه بسا در سالهای پس از آن کمتر هم شده است. این امر نشانه فقدان آب برای حفر چاه جدید و در نتیجه عدم امکان توسعه بهره برداری است. بنابراین اگر چاه غیرمجازی در حال حفر مشاهده شود چنانچه اجازه دهیم به بهره وری برسد؛ آب این چاه از کم شدن سهمیه مجاز چاههای پروانه داری که در سالهای قبل مجوز دریافت کرده اند تامین خواهد شد؛ لذا حساسیت صاحبان چاههای مجاز را به منظور پیشگیری از تخلفات این چنینی می طلبد.

وی اضافه کرد: متاسفانه وضعیت خوبی را در 102 محدوده مطالعاتی شاهد نیستیم. بهترین راهکار باقیمانده برای برون رفت از وضعیت موجود طرح مهم احیاء و تعادل بخشی منابع موجود است که در قالب 15 پروژه در استانهای مختلف با اولویت بندی های متفاوت در حال برنامه ریزی و اجراست.