استفاده از آنزیم جهت تصفیه‌ی پساب‌های رنگی


با توجه به جایگاه صنایع نساجی در ایران و تنوع عملکردی آن ( از مرحله تولید الیاف تا تولید پارچه و...) ، از جمله معضلات مهم شرکت‌های فعال در این زمینه، نحوه‌ی مدیریت بر پسماندهای صنعتی شامل پساب فرایند رنگرزی و چاپ است. این موضوع ناشی از عدم سازگاری مواد مصرفی با محیط‌زیست است. لذا حذف این ترکیبات رنگی از فاضلاب به یکی از اولویت‌های محققان تبدیل شده است.
دکتر خشایار مهاجر شجاعی هدف از انجام این طرح را رنگ‌بری پساب‌های رنگی حاوی مواد رنگ‌زای آنیونیک و کاتیونیک با بهره‌گیری از آنزیم لاکاز به‌صورت آزاد و تثبیت شده بر روی نانو ذرات عنوان کرد.
این محقق ادامه داد: «با استفاده از آنزیم تثبیت شده بر روی نانوذرات تیتانیا و فریت روی می‌توان از آنزیم در پروسه‌های متوالی رنگ‌بری استفاده نمود که این نیز ناشی از جداسازی آسان آنزیم لاکاز تثبیت شده بر روی فریت روی تحت میدان مغناطیسی حاصله از آهنربا اشاره نموده که این نیز خود دارای تأثیر بسزا در کاهش هزینه‌ی تصفیه‌ی پساب‌های صنعتی است
مهاجر شجاعی در توضیحاتی کامل‌تر در خصوص کلیات طرح گفت: «در این کار تحقیقاتی آنزیم لاکاز به‌صورت آزاد و تثبیت شده بر روی نانوتیتانیا و نانوفریت روی جهت رنگ‌بری پساب‌های رنگی صنعت نساجی استفاده شده است. بدین منظور ابتدا آنزیم لاکاز تثبیت شده سنتز شد و در ادامه تأثیر پارامترهای مختلف نظیر دما، زمان، غلظت آنزیم وpH بر روی واکنش رنگ‌بری و سینتیک رنگ‌بری بر اساس مدل میکائیلس –منتون مورد بررسی قرار گرفت
این طرح در قالب رساله‌ی دکترای دکتر خشایار مهاجر شجاعی و با راهنمایی دکتر علیرضا خسروی و دکتر نیاز محمد محمودی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران انجام ‌شده است. این رساله که با همکاری صنایع فرخ سپهر کاشان شرکت فرخ سپهر کاشان انجام‌ شده که تحت عنوان پایان‌نامه‌ی مورد نیاز صنعت به تأیید داوران ستاد ویژه‌ی توسعه‌‌ی فناوری نانو نیز رسیده است. آیین‌نامه‌ی حمایت از پایان‌نامه‌های مورد نیاز صنعت در سایت www.nano.ir/hrdc موجود است.