آثار سو مدیریت غیرعلمی و غیرقانونی بر خشکی زاینده‌رود


رئیس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای شهر اصفهان معتقد است که صدور مجوزهای برداشت در بالادست رودخانه زاینده‌رود و استان اصفهان در حالی است که هزاران هکتار از اراضی کشاورزی استان بلا استفاده مانده و موجب فقر و نابسامانی جمع کثیری از مردم استان شده و به جرات می‌توان گفت خشک شدن زاینده‌رود ناشی از ضعف مدیریت بهره‌برداری از رودخانه زاینده‌رود است که متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته هر روز مدیریت غیرعلمی و غیرقانونی اعمال شده که آثار سو خود را بیشتر نمایان می‌کند.

فتح‌الله معین در یکصدو‌سی‌ونهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به خشکی زاینده رود طی چند سال اخیر، اظهار داشت: مسئولان وزارت نیرو کاهش بارندگی را عامل اصلی این امر می‌دانند در حالی که اگر فرض کنیم این علت به عنوان یکی از عوامل کم‌آبی باشد باید این کاهش بارندگی موجب کسری تحویل آب به تمامی مصرف کنندگان باشد نه آن‌که صرفا به مصر‌ کنندگان انتهایی از جمله کشاورزان استان اصفهان تحمیل شود.

وی با بیان اینکه به جرات می‌توان گفت خشک شدن زاینده‌رود ناشی از ضعف مدیریت بهره‌برداری از رودخانه زاینده‌رود است، ابراز داشت: این در حالی است که متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته هر روز مدیریت غیرعلمی و غیرقانونی اعمال شده آثار سو خود را بیشتر نمایان می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه صدور مجوزهای برداشت در بالادست در حالی است که هزاران هکتار از اراضی کشاورزی استان بلا استفاده مانده و موجب فقر و نابسامانی جمع کثیری از مردم استان شده است، ابراز داشت: این اقدام ظالمانه، غیرقانونی، غیرمنطقی و غیرشرعی است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه حذف طرح انتقال آب به فلات مرکزی بیشتر از آنکه ناشی از بررسی کارشناسی باشد به جهت جوسازی و ایجاد فشار بر استان بوده است، ادامه داد: در این راستا از استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم درخصوص جلوگیری از تخصیص‌های جدید جدا پیگیری لازم را به عمل آورند که متاسفانه در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی از سوی جمع نمایندگان استان اقدام قابل توجهی به عمل نیامد امید است جمع نمایندگان استان در این خصوص همدلی و هماهنگی داشته و این بزرگترین و اساسی‌ترین خواسته مردم استان و شهر اصفهان را پیگیری کند.

معین با اشاره به این‌که لازم است در خصوص تکمیل تونل سوم و ساخت سد مربوط به این تونل اقدام جدی به عمل آمده و در مورد تامین اعتبار مورد نیاز آن اقدام جدی صورت بگیرد، ابراز داشت: در مورد برداشت‌های غیرمجاز و اعمال مدیریت واحد کار محدوده رودخانه گام جدی برداشته شده و از تضییع بیش از پیش حقوق مردم و به عبارتی سرقت اموال مردم جلوگیری به عمل آید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سالانه زمان زیادی از شورای اسلامی شهر اصفهان به بررسی و تصویب بودجه شهرداری سپری می‌شود، اظهار داشت: عدول از بودجه مصوب در واقع بی‌توجهی به حقوق عامه مردم و سلیقه‌ای عمل کردن است که در سال‌های گذشته و در تفریغ بودجه‌های سنواتی متاسفانه عدول از بودجه مصوب به کرات مشاهده شده و هیچ اقدام موثری نیز از سوی شوار درخصوص جلوگیری از این قبیل اقدامات به عمل نیامده است.